16.00 · Järnhallen öppnar

17.30 · Information om festivalen Hall of Fame 2 - 23 maj. Anna Bergman presenterar projektet och vilka konstnärer som kommer att medverka i år. Vilka fastigheter och markytor kommer att synliggöras i det konstnärligt sammanhanget - Hall of Fame - Art laboration festival 2015 på Järnmalmsgatan, Ringön.

Järnhallen är ett intiativ till att starta en konsthall på Ringön. Järnhallen förhåller sig konstnärligt till produktion och process. Festivalen är ett första steg i att synliggöra process och möjliggöra tvärdisciplinära samarbeten

Festivalen är ett samarbete mellan Göteborg stad Fastighetskontoret, Ringökajen Fastigheter, Lundby Plåt, IL Recycling, KB Gustaf Sandén, Ringöns fastighetsägarförening och Ringö Brygga.

.