Anna Bergmans konstnärsskap handlar om att utforska relationer och spännpunkter. Hon rör sig mellan objekt och måleri. Med måleri som sitt ursprungliga uttrycksmedel gestaltar hon ett processtyrt måleri där grunden ligger i forskning kring pigment och material. Ur noggranna undersökningar skapar hon ett monumentalt måleri som för tankarna till världen/jorden i relation till människan. I relation till det icke figurativa  möter hon upp och placerar in händelser och människor i ett mer figurativt måleri. 

CV
Anna Kristina Bergman 
1972, Gothenburg, Sweden
anna.bergman@student.konstfack.se
anna@jarnhallen.se
0706 24 29 53

Education
2013 - 
Bachelor in Fine Art, Konstfack University of Art, Craft and Design, Stockholm
2009 - 2012
Gothenburg Art School, Preparatort School, Gothenburg
2008 - 2009
KV Art School, Preparatort School, Gothenburg

Grants and scholarships
2014 Ulla Fröberg-Cramérs stipendiestiftelse
2014 stipendium, Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond
2011 stipendium, Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

www.anna-bergman.se