Ansök till Hall of Fame  - Art laboration Festival 2016

Ansökan skall innehålla:
· Kort och koncis beskrivning av maximun 5 verk
· Teknik, mått och hur länge verket skall stanna/hålla
· Om du har önskemål om placering/vägg
· Kort biografi och CV (Finns inga krav på lång CV)
· Anmälningsavgift, 100:-. Bankgiro  610-0069

Ansökan innehåller max 2 A4 sidor text samt 2 A4 sidor med bilder. Är det ett processrelaterat verk beskriv utgångspunkt.
Verk som är tidsrelaterade som tex performence/film/ljud. Beskriv hur ni tänker kring tid, yta och plats och ev. repetition.
Anmälningsavgiften skall vara inbetald senast den 1 juni 2016. MU-avtalet ligger till grund för arvode. 
Ljud och rörlig bild/verk ansvarar sökande för teknik. 

Informationskväll i Järnhallen · Måndagen den 18 april kl 18.00

Har du frågor kontakta Anna Bergman · anna@jarnhallen.se · 0706-24 29 53

Posta din ansökan till:
Järnhallen - Ringöns konsthall
Järnmalmsgatan 5
417 07 Göteborg

Senast 1 juni 2016