Vi har inlett samarbete med fastighetsägare för att synliggöra ateljéer på Ringön. De främst yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av att ta del om eventuell information och tips kan maila till Järnhallen. Då är det bra om ni specificerar era önskemål eller de förutsättningar som krävs för att ni skall kunna arbeta med er konstnärliga praktik. Antal kvm, eventuell takhöjd, fönster eller inga fönster, vatten mm. 

 

Maila till:
anna@jarnhallen.se