tobias

Film

Film är ännu en konstform som är förhållandevis ny. Den uppkom i ungefär samma veva som fotografi och idag är den en av de viktigaste. Att uttrycka si

August Strindberg

För svenska folket är August Strindberg främst känd som misogyn författare, men vad många nu också vet om är att han var en strävande konstnär även om

Siri Dekert

Det var ganska ovanligt att kvinnliga konstnärer kom fram i rampljuset under den svenska konstkulmen under 1800- och 1900-talet, det vill säga tidigt

Kubismen

En av de mest omtalade konststilar som uppkom under väldigt tidigt 1900-tal, är kubismen. Vid tidpunkten baxnade många när de såg de förvrängda ansikt

Modern konst

Den moderna konsten börjar under 1900-talet och sprider sig ända in i nutid, på 2020-talet. Inom begreppet modern konst kan man avsläsa flera stilar s

Dans

Dans är en konstform som visserligen inte hör till de allra vanligaste, men som spelar en viktig roll inom både konst och framför allt välmående. Dans

De olika konstformerna

När man hör ordet konst tänker man onekligen på tavlor och skulpturer, men begreppet innefattar mycket mer än så. Man brukar huvudsakligen tala om någ

Att leva med och utveckla konsten

Det är många som drömmer om att dagligen arbeta med konst och tjäna sitt uppehälle med den. Dock är det inte alltid det lättaste att skörda framgångar

Nationalromantiken

Nationalromantiken är en gren av konststilen romantiken och pekar mer mot det nationella i stilen. Man ville snappa upp de egenskaper och bitar som fö

Impressionismen

Impressionismen var en mycket uppmärksammad konstgenre som startade i början av 1900-talet i samma veva som många andra förändringar skedde i samhälle