tobias

Lars Lerin

En nutida svensk konstnär som ligger i ropet och som fortfarande är mycket aktiv inom svenskt måleri, är Lars Lerin. Han kommer från Munkfors men har

Fria konsterna eller Liberal Arts

I motsats till de sköna konsterna som dock inte ligger alltför långt bort och som med tiden har vävts samman i viss mån, är det även värt att nämna de