Categories
Konststilar

Nationalromantiken

Nationalromantiken är en gren av konststilen romantiken och pekar mer mot det nationella i stilen. Man ville snappa upp de egenskaper och bitar som förknippades mest med den egna nationen. Nationalromantiken var väl utbredd under 1800-talet och början av 1900-talet. Några av de mest kända konstnärerna under den här tiden var Anders Zorn och Albert Engström med flera. Man ville således ge utryck för det nationella och det egna landet i form av konst. Därför finner du så många typiskt svenska motiv från svenska konstnärers verk, såsom den svenska skärgården, den svenska folksjälen, värderingar och naturskildringar. Stilen var ganska realistisk men mjukare med snällare penseldrag och ljuva färger. Det är således många hyllningar i nationalromantiska konstverk, såsom staten själv, naturen och folklivet.

Mer än bara bildkonst

Det som är intressant är att stilen även återfanns i musik och litteratur. Folkvisor, dikter och ballader har många intryck i sig från denna era. Patriotism skulle framhävas på ett fint sätt och man skulle vara stolt över sin nation. Stilen sträckte sig långt ut i världen, inte bara i Sverige. Det kan man även se ute på muséerna i de stora världsmetropolerna runt om i Europa. Mycket i Sverige skapades också under den här tiden, inte minst i arkitektoniska verk. Skansen och det nyrenoverade Nationalmuseum är båda två upprättade under den här tidpunkten. Nationalromantiken ansågs som mycket intellektuell och det var på det stora hela även en attityd som skulle belysas i konsten. Just i Sverige skördade flera konstnärer stora framgångar under perioden – något som vi ska vara stolta över.

Categories
Konststilar

Impressionismen

Impressionismen var en mycket uppmärksammad konstgenre som startade i början av 1900-talet i samma veva som många andra förändringar skedde i samhället. Några av de mest berömda impressionisterna är Claude Monet, Eduard Manet och Auguste Rénoir – många med franska namn som du kanske noterat. Detta var på grund av att stilen uppstod just i Frankrike och Paris – i de gamla konstnärskvarteren Montmartre. Där satt några motiverade konstnärer och diskuterade samhällsproblem och tekniker och en stor inspiration till impressionismens begynnelse var fotografiet som just hade blivit stort ute i världen.

Kännetecken

Det som kännetecknar denna konststil är det fantastiska färgvalet och penseldragen som gör tavlorna till både abstrakta och naturliga på en och samma gång. Det är mycket typiskt att använda varierande men grova penseldrag och rejält med färger, gärna starka klickar här och där. Själva motivet kan vara i stort sett vad som helst men i resultatet på duken kommer det att ge intryck att vara något mycket speciellt. Istället för att måla med de färger som man normalt ser ute i naturen eller som skuggor runt en människa, använde impressionisterna andra färger till att visa skuggor och detaljer.

Categories
Svenska kända konstnärer

Anders Zorn

Det vore rent av fel att nämna svenska konstnärer som en kategori och inte nämna Zorns namn. Dalmasen Anders Zorn var en kvinnokarl av rang och en extremt talangfull konstnär som med några få penseldrag lyckades fånga både själv, rörelse och stämning på duk. Han gjorde även etsningar och var speciellt känd för att måla nakna kullor i den svenska skärgården – kvinnor som både var hans modeller och älskarinnor samtidigt. Med andra ord – Zorn hade många barn på bygden.

Hans uppväxtår

Anders Zorn föddes i Mora 1860 och var ett oplanerat barn som råkade bli till under en kortvarig romans mellan en svensk buteljsköljerska och en tysk bryggmästare. Fadern var frånvarande under hela Zorns liv och faktum var att de inte ens träffades. Även hans mor var relativt frånvarande de första uppväxtåren så Zorn togs omhand av sina morföräldrar. Tidigt kände han en dragning till konsten. Dock påbörjade han sina studier tack vare ett arv från sin far, på det allmänna högre läroverket i Enköping där han tog sina första tecknings- och bildlektioner. Hans senare konststudier gjorde han i Stockholm vid Kungliga Akademien för fria konster. Det gick snabbt att se hur duktig och talangfull han var både med blyerts och med färg. På Zornmuséet som ligger i Mora intill den gamla Zorngården kan du till och med se gamla verk från hans studietid.

Berömd utanför Sveriges gränser

Zorn blev inte bara känd i Sverige utan även i Paris och USA där han porträtterade politiker och folk från den högre societeten. I Paris vältrade han sig även i sprit och kvinnor och många tror det var där han blev smittad med syfilis som han sedan dog av. Det har även gjorts en TV-film om Zorns liv där huvudrollsinnehavaren spelas av Gunnar Hellström.

Categories
Svenska kända konstnärer

Lars Lerin

En nutida svensk konstnär som ligger i ropet och som fortfarande är mycket aktiv inom svenskt måleri, är Lars Lerin. Han kommer från Munkfors men har sin konsthall i Karlstad. Lars Lerin är känd för sina naturmålningar i akvarell och ibland olja eller akryl, där landskapet ofta gestaltas av mörka, dova färger och med stämningsfull atmosfär. Han är även bra på grafik. Det är lite som att vandra i det svenska skogslandskapet eller på landsbygden när man tänker sig in i en Lars Lerin-tavla även om han också har målat mycket från andra länder.

Idag är Lars Lerin så pass känd att han ställer ut i hela Europa och säljer vitt och brett. Vid sidan av sin konst har han även givit ut ett antal böcker från eget bokförlag och också medverkat i flera TV-program som han själv varit värd för eller huvudperson i – ibland tillsammans med sin make. Många menar dock att det kommersiella har börjat ta lite väl mycket överhanden och att han snarare är pengagalen än hängiven sin konst. Tycke och smak är olika. Oavsett kan man inte sticka under stol med att hans målningar berör på olika sätt. Några kända är:

  • Norskt fjällandskap
  • Skogsdis över kalhygge
  • Soluppgång i vinterlandskap
Categories
Olika konstformer

Fria konsterna eller Liberal Arts

I motsats till de sköna konsterna som dock inte ligger alltför långt bort och som med tiden har vävts samman i viss mån, är det även värt att nämna de fria konsterna. Vad räknas hit och vad betyder uttrycket? Fria konster kan benämnas som utbildning och studier och begreppet myntades först i antikens Grekland. Det var på skolorna och universiteten som man först började prata om dessa fria konster. Anledningen till att man kallar dem fria, är att varje fri man hade rätt att ta tillvara på sin kunskap och bidra med sin talang i samhället – i motsats till slavar och personer som var tvungna att arbeta bara för att klara brödfödan. Det engelska begreppet är liberal arts. De fria konsterna går att studera på många ställen i världen, i Sverige till exempel vid Uppsala universitet och i Göteborg. Liberal Arts är annars vanligt i USA. På svenska skulle man kunna översätta det som humaniora eller humanistiska utbildningar.

Resonemang och kommunikation

De fria konsterna ligger till grund för att utveckla olika förmågor, däribland förmåga att resonera och kommunicera med andra och på olika sätt. Här är även det kritiska tänkandet och förmåga till argumentation viktig. Inom liberal arts är det inte bara utbildningen och inlärning av kunskap som är viktig – det är vad du gör med informationen och hur du utvecklas som människa som är poängen. Ämnen som du läser när du pluggar ett program med fria konster kan vara:

  • Filosofi
  • Idéhistoria
  • Retorik
  • Litteraturvetenskap
  • Samhällsvetenskap

Några av de nyare ämnena som du kan ta del av är biologi och vidare ekologi som har kommit att bli en väldigt viktig del av hela vårt samhälle.