Categories
Konststilar

Renässansen

En av de största konststilarna är renässansen som tog vid under sen medeltid och smög in lite av antiken i sig. Renässans är det franska ordet för pånyttfödelse “renaissance”. Dock var det i Italien som stilen satte igång. Renässansen varade i drygt 200 år, den startade på 1400-talet och började så smått avta under 1600-talet och var stor både inom konsten och litteraturen. När renässansen började bli ett faktum var det också för att man ville ta adjö av den gråtrista och hemska medeltiden som orsakat så mycket lidande för folk. In med lite ljus och skönhet!

De två genierna

Under renässansen var det främst två konstnärliga genier som stod för höjdpunkterna i att leverera konstverk på löpande band – Leonardo da Vinci och Michelangelo. Då talar vi både skulptur, målerier och mycket mer eftersom båda var mästare på att sprida konstnärlighet var de än befann sig. Med bemästrandet av en rad konstformer gjorde de om Europa till den vackraste kontinenten, åtminstone i viss mån.

Varför renässans?

Varför fick konsten ett sådant uppsving just då, kan man undra. Faktum är dock att bitar av renässansen redan hade skymtats svagt flera århundraden tidigare men aldrig fått det fäste som den plötsligt fick. Successivt letade elementen sig in och växte sig allt starkare tack vare mästare som de ovan nämnda och en ännu större aptit för just det vackra och underbara. De stora förändringarna i samhället spelade dessutom en stor roll – både socialt, ekonomiskt och politiskt. Det var under den här tiden som upptäcktsresande reste land och rike runt, korsade de sju haven och hämtade inspiration från fjärran länder. Stormaktstiden för flera länder i Europa var ett faktum och det var på detta sätt man firade det. Uppfinningar som boktryckarkonst, kompass och det explosiva krutet kom till nu och efter dessa skulle än fler upptäckter se dagens ljus.

Avslut

Både när renässansen slutar och börjar har blivit en debatt. Många menar att renässansen egentligen aldrig tog slut utan att den helt enkelt vävdes samman med barocken. Även början är svår att placera och det beror på vilken historiker som argumenterar när dess början exakt dateras.

Typiska egenskaper inom konsten

Inom renässansstilen kan man se mycket kompakta bilder i tavlor och konstverk. Mellanrum var ganska ovanligt och folk stod tätt ihop. Ikoner och symboler var även typiskt och därför talar varje tavla och varje figur eller föremål i tavlan sitt eget språk, så att säga.

Categories
Konststilar

Kubismen

En av de mest omtalade konststilar som uppkom under väldigt tidigt 1900-tal, är kubismen. Vid tidpunkten baxnade många när de såg de förvrängda ansikterna och kropparna på målardukarna, men idag är nog de flesta tacksamma över att konstnärerna envisades med att skapa dessa illusioner med konst. Den konstnär som främst stuckit ut och är känd för att ha förespråkat kubism, är Picasso. Dock var inte Salvador Dali, Cézanne och George Braque sena att haka på.

Abstrakt målerikonst

Det som gensomsköljer kubismen är hur abstrakt den är och var. Ordet kubism kommer från ordet kub som innebär att något är fyrkantigt. Det var just det som kännetecknade motiven på duken. Geometriska former togs till för att gestalta något och man kunde även manipulera färger och perspektiv ännu mer. Det är vanligt att man som betraktare inte ens kan se vad tavlan föreställer, kanske är man bara begeistrad av de klara färgerna och de många formerna som gör tavlan till någonting vackert i slutändan. Dock brukar det ligga en hel del tankeverksamhet bakom.

Många skeptiker till den här konstformen menade och menar att man tar död på det vackra genom att förvränga det – medan andra tycker att det är en lek med fantasin och människans hjärna som gör stilen så fascinerande.

Olika perioder av kubismen

Kubismen kan delas upp i flera perioder och även konstnärerna kunde ha sina egna personliga perioder som lät visas i konsten.

  • Analytisk kubism
  • Hermetisk kubism
  • Syntetisk kubism

Dessa perioder kan även delas upp i mindre perioder såsom protokubism eller prekubismen. Dock brukar man se en gemensam nämnare i dem alla, nämligen att man överdrev former och färger, gav fler sidor av en människa eller ett föremål än de i själva verket hade, och att man experimenterade vilt genom att kanske även få in känslor och stämningar i verket. Konstnärer som Picasso roade sig även med att dela upp ett föremål eller en person som stod modell i många små sidor och kunde nästan göra dem till någon slags mosaikfigur, så surrealistiskt blev det. Ibland kan ett kubistiskt konstverk verka rörigt, men nog gör det sig snyggt på en vägg hemma, det kan man inte säga emot.

Kubism i skulptur och arkitektur

Kubismen letade sig självklart även in i byggnader och skulpturer och drev ännu fler människor till vansinne – i alla fall dem som var emot denna sorts begreppsförvirring. Kyrkan Wotrubakirche i österrikiska Wien är ett typexempel.

Categories
Konststilar

Modern konst

Den moderna konsten börjar under 1900-talet och sprider sig ända in i nutid, på 2020-talet. Inom begreppet modern konst kan man avsläsa flera stilar som är utmärkande var och en för sig. Ibland smälter de samman i varandra, ibland går de klart och tydligt sin egen väg.

Modernism

Inom den moderna konsten kan man räkna modernismen. Från början är det en kulturell rörelse som har sitt ursprung i de stora förändringarna som ägde rum i sekelskiftet 1800/1900. Just då var det mycket tal om självmedvetenhet och den egna upplevelsen. Uppror och avvikelser från normerna i samhället spelade en stor roll. Inom modernismen gäller både konst, arkitektur, musik och litteratur. Just när det gäller konsten kan vi lista några typiska konstnärer som utmärkt sig för den tiden:

  • Matisse
  • Picasso
  • Grünewald

Abstrakt konst

Den abstrakta konsten är konst som man inte kan se vad den föreställer. Dock kan verken vara fantastiskt vackra, fulla med färgklickar eller helt enkelt bara en vanlig vit tavla med en prick i mitten. Abstrakt konst kan vara väldigt konceptuell och knepig men å andra sidan mycket tilltalande för betraktaren. Man talar ofta om nonfigurativ konst där man egentligen inte försöker gestalta något verkligt föremål eller en levande person. Konstnärer som Mondrian och Jackson Pollock är typiska konstnärer som har slagit rot i den abstrakta konsten.

Konsten att analysera abstrakt konst är en konstform i sig och ibland är det ett omöjligt uppdrag eftersom konstnären faktiskt bara har målat och lekt runt med färg utan att vilja ge betraktaren något som helst budskap. Det abstrakta finns både inom bildkonst och skulptur men även fotografi som man har manipulerat.

Pop art

Under 50-talets Storbritannien och vidare in på 60-talet uppstod pop art vars frontfigur nog kan kännetecknas som Andy Warhol. Pop art är en konststil som bygger på att ta saker och ting från populärkulturen och den stora massan och göra något vanligt och trist till konst. Vem kommer till exempel inte ihåg Andy Warhols konservburkar i många skepnader och färger som blev till en riktigt snygg tavla, eller Marilyn Monroes ansikte i neonljus. Konsumtionsvaror och vanliga människor blev något utöver det vanliga i den poppiga konsten.

Modern konst på Moderna Muséet

Om du vill ta en hel eftermiddag och gå och titta på modern konst i sitt esse, kan en tur till Moderna Muséet i Stockholm göra susen. Här har man samlat konstnärer som Kandinsky, Matisse och Mondrian samt även gjort intressanta installationer. Det är inte alla som uppskattar modern konst och i vissa fall kan den både vara svår att förstå och rent av ful att titta på. Dock är konst alltid en fråga om tycke och smak så ett tips är att lära dig mer om moderna konstnärer, kanske även kolla in några som ännu inte blivit berömda.

Categories
Konststilar

Nationalromantiken

Nationalromantiken är en gren av konststilen romantiken och pekar mer mot det nationella i stilen. Man ville snappa upp de egenskaper och bitar som förknippades mest med den egna nationen. Nationalromantiken var väl utbredd under 1800-talet och början av 1900-talet. Några av de mest kända konstnärerna under den här tiden var Anders Zorn och Albert Engström med flera. Man ville således ge utryck för det nationella och det egna landet i form av konst. Därför finner du så många typiskt svenska motiv från svenska konstnärers verk, såsom den svenska skärgården, den svenska folksjälen, värderingar och naturskildringar. Stilen var ganska realistisk men mjukare med snällare penseldrag och ljuva färger. Det är således många hyllningar i nationalromantiska konstverk, såsom staten själv, naturen och folklivet.

Mer än bara bildkonst

Det som är intressant är att stilen även återfanns i musik och litteratur. Folkvisor, dikter och ballader har många intryck i sig från denna era. Patriotism skulle framhävas på ett fint sätt och man skulle vara stolt över sin nation. Stilen sträckte sig långt ut i världen, inte bara i Sverige. Det kan man även se ute på muséerna i de stora världsmetropolerna runt om i Europa. Mycket i Sverige skapades också under den här tiden, inte minst i arkitektoniska verk. Skansen och det nyrenoverade Nationalmuseum är båda två upprättade under den här tidpunkten. Nationalromantiken ansågs som mycket intellektuell och det var på det stora hela även en attityd som skulle belysas i konsten. Just i Sverige skördade flera konstnärer stora framgångar under perioden – något som vi ska vara stolta över.

Categories
Konststilar

Impressionismen

Impressionismen var en mycket uppmärksammad konstgenre som startade i början av 1900-talet i samma veva som många andra förändringar skedde i samhället. Några av de mest berömda impressionisterna är Claude Monet, Eduard Manet och Auguste Rénoir – många med franska namn som du kanske noterat. Detta var på grund av att stilen uppstod just i Frankrike och Paris – i de gamla konstnärskvarteren Montmartre. Där satt några motiverade konstnärer och diskuterade samhällsproblem och tekniker och en stor inspiration till impressionismens begynnelse var fotografiet som just hade blivit stort ute i världen.

Kännetecken

Det som kännetecknar denna konststil är det fantastiska färgvalet och penseldragen som gör tavlorna till både abstrakta och naturliga på en och samma gång. Det är mycket typiskt att använda varierande men grova penseldrag och rejält med färger, gärna starka klickar här och där. Själva motivet kan vara i stort sett vad som helst men i resultatet på duken kommer det att ge intryck att vara något mycket speciellt. Istället för att måla med de färger som man normalt ser ute i naturen eller som skuggor runt en människa, använde impressionisterna andra färger till att visa skuggor och detaljer.