Categories
Olika konstformer

Skissa och rita

Att skapa med hjälp av pennor eller kritor kallas för att rita, till skillnad från målning som sker med penslar och målarfärger. Inom ritandet finns det många olika uttryckssätt som exempelvis modedesign, abstrakta mönster, landskap och arkitektur. Många målarkonstnärer brukar dessutom påbörja sina verk genom att skissa direkt på duken.

Alla kan rita och börjar redan i unga år med kritor. Känner du för att komma igång med ritandet på allvar så finns det mycket bra onlinekurser, böcker och instruktionsvideor. Det har också blivit väldigt populärt med målarböcker för vuxna vilket är härligt avkopplande i den stressiga tillvaron. Allt du behöver är ett bra pennset hos HLStore.com och sedan är det bara att köra igång.

Finn inspirationen hos mästarna

Några av världshistoriens främsta konstnärer var extremt skickliga på att skissa och rita. Det kanske mest kända exemplet är Leonardo da Vincis skisser som består av vitt skilda motiv som blommor, uppfinningar och döda människokroppar. Han gjorde till och med en shoppinglista åt sin assistent med teckningar på det han ville ha eftersom assistenten inte kunde läsa.

Ett kul sätt att komma igång med ritandet är att fylla i lätt skissade mästerverk som du sedan måste ge starkare former och linjer. Det ger en känsla för pennorna och hur du kan skapa olika effekter utan att du behöver börja helt från början. All konst kräver inspiration och vad kan vara mer inspirerande än att ta del av de största mästerverken? Att skapa är balsam för själen och att ta sig en paus och syssla med något kreativt gör stor nytta för din hälsa och din inre ro.

Serier och karikatyrer

En annan form av ritning är serieteckningar och karikatyrer där hela berättelser och personlighetsdrag beskrivs i bildform. Ett exempel är den svenske konstnären Björn Larsson som gjort stora utställningar med sina märkliga, underfundiga och lustiga teckningar. Här handlar det inte om skön bildkonst utan snarare om sociala kommentarer och tankeväckande situationer.

Teckningsmuseet i Laholm pågår det ofta intressanta utställningar av svenska och internationella konstnärer från olika kulturer och tidsepoker. Du kan också avnjuta tecknade serier för vuxna som behandlar alla möjliga ämnen och där amerikanen Frank Miller är en av de främsta i sitt slag. Flera av hans tecknade böcker har blivit filmer som går i hans stil, exempelvis Sin City och 300.

Categories
Olika konstformer

De olika konstformerna

När man hör ordet konst tänker man onekligen på tavlor och skulpturer, men begreppet innefattar mycket mer än så. Man brukar huvudsakligen tala om några specifika konstarter som senare kan grenas ut var och en för sig som underkategori. Dock finns det en rad andra. Dessutom är det viktigt att påtala att nyare konstformer har rotat sig, inte minst de digitala och de som ingår i media.

Bildkonst

Inom bildkonst kan man dela upp hela kategorin i en rad olika genrer såsom måleri, fotografi och grafik med mera. Här räknas allt som finns på bild och som sedan kan hängas upp på en vägg eller tak, golv och murar runt om i städerna. De flesta varianter av den här typen av konst är tvådimensionella, det vill säga görs på någon form av plan yta som en målarduk, fotopapper eller träpanel. Det kan naturligtvis förekomma någon form av textur på ytan men överlag är det relativt platt.

Arkitektur

Arkitektur är en av konstarterna och innebär byggnadskonst, det vill säga att göra sina idéer till en byggnad av något slag. Ofta är arkitektur starkt präglad av andra konstformer: Exempelvis började man bygga kubistiska byggnader när kubismen blev stor inom bildkonsten. Arkitektur innebär inte bara själva byggnaden utan hela processen bakom från tanke till design och ritningar till färdigställande. Under de sekler och årtusenden som gått har arkitekturen spelat en enorm roll. Många gånger har de även en slags symbolik och kulturvärde vilket gör att vissa byggnader är kulturmärkta och har inte rätt att rivas. Till dessa kan även gamla tempelruiner och gamla städer i utgrävningar räknas.

Fotografi

Fotografi är en viktig konstform och är relativt ny eftersom fotografiet och kameran inte uppfanns förrän under 1800-talet. Fotografering innebär att man med en kamera och ljusexponering på ett anpassat material, skapar en bild av ett visst moment. Man fångar således en bit av verkligheten på ett fotografi. Idag finns många bildprogram att använda i datorn så att man med manipulering av olika slag kan åstadkomma bilder som är relativt olika den ursprungliga bilden. Man kan till exempel lägga på filter så att färgerna blir olika eller lägga in flera bilder i en och på så vis skapa surrealistiska kontraster. Med dagens teknik kan man många gånger skapa fotografier som ser ut som måleri när de i själva verket är tagna foton.

Litteratur

En av konstformerna är litteratur som består av skrivna verk såsom dikter, deckare och prosa. Alla skrivna verk är en konst som framställs och som börjar som en idé inne i huvudet. Dock kan vissa vilja gå längre och formulera snävare beskrivningar av begreppet.

Musik

Den musikaliska konstformen är viktig för världen. Alla element som skapar musik är viktigt varav ljudet är det huvudsakliga. Att plita ner noter som lyfter fram en melodi är alltså huvudkonceptet inom denna konstart.

Skulptur

Konst i form av former och installationer ingår i konstarten skulptur. Vilket material som används spelar ingen roll och det är även värt att nämna att man både talar om tvådimensionell och tredimensionell skulptur.

Categories
Olika konstformer

Att leva med och utveckla konsten

Det är många som drömmer om att dagligen arbeta med konst och tjäna sitt uppehälle med den. Dock är det inte alltid det lättaste att skörda framgångar som konstnär, oavsett vad det är du vill arbeta inom. I dagens samhälle möter vi modeentusiaster, musikartister och fotografer som kämpar varje dag med att klara brödfödan, men om du kämpar riktigt hårt eller har ett bra kontaktnät, kan du lyckas ganska bra och till och med bli rik på ditt yrke.

Hantverkaryrket

En yrkeskategori som är vida bred är hantverkaryrket som faktiskt håller på att komma tillbaka. Att arbeta som hantverkare har länge haft en lägre status i samhället, men börjar göra comeback som ett högstatusyrke. Inom denna yrkesform som faktiskt kan räknas som en typ av konstform, finns skomakare, juvelerare, konservator och skräddare med flera. Med andra ord, yrkesroller som innebär att du arbetar med dina händer. Ofta kan dessa personer även titulera sig designers om de både tillverkar skorna, smyckena och klockorna – och samtidigt ritar dem eller gör skisser av sina idéer.

Hur utvecklas konsten?

Konst, oavsett form och stil, utvecklas alltid och står sällan still en längre tid. Med samhällets utveckling och politiska åsikter som bildas, ändras också konsten eftersom personer bakom konstverk blir inspirerade av samhället eller det egna livet. Under oroliga tider kan konsten till och med utvecklas mer eftersom man får så många nya intryck och blir påmind om så många snabba förändringar. Ofta är det också konstnärer som först motsätter sig förtryck eller vill skildra olika samhällsproblem och uppror för att översätta det i sin konst. De egna åsikterna och de egna erfarenheterna skiner ofta igenom i olika konstverk och genom dem kan man inte sällan lära känna personen som skapat dem.

Konstanalyser

Att analysera konst är inte det lättaste, men något som är mycket vanligt och viktigt på konstskolor. Eftersom konst i stort handlar om tycke och smak finns det sällan ett rätt eller felaktigt svar, men symboliken bakom olika tavlor och byggnader kan naturligtvis vara mer eller mindre kända. Ibland kommunicerar konstnären budskapet och ibland måste man fundera ut det själv. Olika frågor att ställa sig i en konstanalys är:

  • Vad föreställer verket?
  • Vad vill konstnären säga?
  • Vad fastnar i blickfånget?
Categories
Olika konstformer

Fria konsterna eller Liberal Arts

I motsats till de sköna konsterna som dock inte ligger alltför långt bort och som med tiden har vävts samman i viss mån, är det även värt att nämna de fria konsterna. Vad räknas hit och vad betyder uttrycket? Fria konster kan benämnas som utbildning och studier och begreppet myntades först i antikens Grekland. Det var på skolorna och universiteten som man först började prata om dessa fria konster. Anledningen till att man kallar dem fria, är att varje fri man hade rätt att ta tillvara på sin kunskap och bidra med sin talang i samhället – i motsats till slavar och personer som var tvungna att arbeta bara för att klara brödfödan. Det engelska begreppet är liberal arts. De fria konsterna går att studera på många ställen i världen, i Sverige till exempel vid Uppsala universitet och i Göteborg. Liberal Arts är annars vanligt i USA. På svenska skulle man kunna översätta det som humaniora eller humanistiska utbildningar.

Resonemang och kommunikation

De fria konsterna ligger till grund för att utveckla olika förmågor, däribland förmåga att resonera och kommunicera med andra och på olika sätt. Här är även det kritiska tänkandet och förmåga till argumentation viktig. Inom liberal arts är det inte bara utbildningen och inlärning av kunskap som är viktig – det är vad du gör med informationen och hur du utvecklas som människa som är poängen. Ämnen som du läser när du pluggar ett program med fria konster kan vara:

  • Filosofi
  • Idéhistoria
  • Retorik
  • Litteraturvetenskap
  • Samhällsvetenskap

Några av de nyare ämnena som du kan ta del av är biologi och vidare ekologi som har kommit att bli en väldigt viktig del av hela vårt samhälle.