24 september –  9 oktober 2016

Göteborg var först i Sverige med stadsgas 1846 och från det första gasverket vid Rosenlund och fram till 1993 då den stora Gasklockan togs ur drift kan man utan vidare dra en parallell till Göteborgs framväxande som industristad. När Gasklockan nu rivs försvinner ett av få kvarvarande landmärken från den eran, inte bara fysiskt, utan också i våra kollektiva minnen.

Men Gasklockan representerar på en annan nivå också en tid som kan sammanfattas i samtalet mellan olika familjemedlemmar runt ett köksbord där maten är tillagad på en gasspis och varmvattnet till disken efteråt är uppvärmt av en gasdriven varmvattenberedare.

Dessa bilder av Göteborg har Audiotechture sammanfattat i ett ljudverk i flera faser där vi har använt Gasklockans sista egentliga kvarvarande funktion: som resonanskammare. Dess enorma volym har erbjudit nästan ofattbara ljudmöjligheter där mäktiga ekon av ljuden från det förflutna har kunnat skapas, både bokstavligt och bildligt.

Efter en serie inspelningar har Audiotechture byggt en akustisk modell som återskapar Gasklockans 20 sekunder långa efterklang och låtit olika bearbetade ljud, industriella såväl som mänskliga, bilda pulserande klangmassor som innesluter åhöraren i en helt unik klanglig upplevelse.
Under de tider ljudverket inte spelas upp kommer Järnhallens besökare att själva ha möjlighet att bli en del av verket genom att allt som ger någon form av akustisk impuls – röster, visslingar, handklapp – kommer att tas upp av mikrofoner och spelas upp i ringen av högtalare i Gasklockans simulerade efterklang. Det kommer med andra ord att bli som att stå inne i Gasklockan.

Slutligen kommer världen att bjudas in i verket genom att det blir möjligt att från vilken plats som helst på jorden ringa in till datorn som styr all ljudprocess och framföra sina hälsningar till besökarna i Järnhallen. Allt i Gasklockans mäktiga efterklang.