Emma Torneus (f. 1987)

 

Intresset vilar i bilden utav Staden och dess invånare. I och med en konstant materialisering av staden formas och förändras invånarnas seende på platserna i den. I min konstnärliga praktik önskar jag ifrågasätta detta seende.

Som individer i en stad, som kroppar i ett landskap, borde vi inte ha äganderätt på vårat egna seende?

Det finns en vilja att producera bilder som –istället för att nära koncepten som skapats till fördel för kapitalism och profit – kan synliggöra och ge platser deras egen giltighet, det finns en vilja att själv initiativtaga dess relevans. Vilka bilder representerar i dag det offentliga rummet? Vem bestämmer vad som är av värde att visa?

Med stadens påskyndande maskineri runtom oss så vill jag på Ringön i Augusti producera ett verk som fokuserar på den smutsgrå betong och den mark som förkroppsligar tiden och den rörelsen som skett där. Göra en slags topografisk undersökning i det dokumentära elementet, skapa en visuell upplevelse utav platsen. Ideén om stadsbilden är en skenbild.