Järnhallen, en förstudie om en framtida Konsthall

I september 2016 ansökte jag om medel från Västra Götalandsregionen för att genomföra en förstudie som ämnade undersöka och ta fram förslag på hur Järnhallen kan uppfylla sina visioner som en produktionsinriktad konsthall där process, delaktighet och samarbeten står i fokus. I ansökan formulerades Järnhallens visioner att samarbeta med näringslivet lokalt och regionalt; att uppmuntra tvärdisciplinära kollaborationer (t. ex. forskning, fotografi/film arkitektur, skolor och universitet); att fram nya metoder för produktion av konst tillsammans med andra discipliner; att Järnhallen blir ett pilotprojekt som utforskar nya samarbeten och nya sätt att producera och presentera konst/kultur för att utveckla nya arbetsmetoder kring produktion, utställningar och delaktighet samt erbjuda ateljéprogram och residens till främst internationellt verksamma discipliner och konstnärer.

De frågor som förstudien sökte svar på är: hur kan vi ge fler invånare tillgång till kulturlivet i staden och regionen? Vad krävs för att Järnhallen skall bli en öppen och tillåtande konstscen som inkluderar både näringslivet, staden och regionen? Vad krävs för att möta upp det ökande kravet på ett brett deltagande och motverka segregering? Hur kan vi möjliggöra att Järnhallen blir ett centrum för process-relaterad konst och produktion i Göteborg och i Västra Götaland? Hur kan vi bidra till att stärka och utveckla Ringön utifrån de förutsättningar som finns här i dag?

Det skall jag utveckla vidare i förstudien som följer.

Anna Bergman
Grundare och verksamhetsledare