Hotell Adyton är en mobil konstscen med möjlighet till övernattning – ett rum för kollektivt skapande och reflektion, oavsett tidigare erfarenhet av konst. Med öppnande på Ringön i Göteborg den 3 september.

Mellan perioden den 3 - 11 september erbjuder hotellet ett program av konsthändelser i skärningspunkten mellan arkitektur, konst, design, parfym, mode, poesi och modern dans. Programmet innefattar medverkan av Majli af Ekenstam, Sibiri (Hanna Tolf & Karolin Kent), FIRMAN, INDUSTRIN, Therese Ytter/Textival och Katarzyna Kochańska. 

Namngivet efter det innersta rummet i antikens läketempel söker verksamheten skapa sammanhang där vi gemensamt kan underhålla vår fantasi. En plats för kontemplation och samvaro som kretsar kring omsorgen om det gemensamma, mot bakgrund av en tid av oro och frånvaro av drömmar

Hotell Adyton är utvecklat av Receptionen – ett samarbetsprojekt mellan arkitekten Pierre Mosser och curatorn Henrik Sputnes, med syfte att stärka medborgardeltagande i staden, via en ambulerande mobil reception. 

Hotell Adyton drivs i samarbete med Järnhallen - Ringöns konsthall, Alldes Matkultur / Hey Its Enrico Pallazzo och Saltet, med stöd av Statens kulturråd, Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Göteborgs Stads kulturnämnd, Näringslivsgruppen vid Göteborg & Co.

OM PROGRAMMET
I kollektiv samverkan presenterar hotellet en rad programpunkter, vilka kan ses som meditationer över vår tids behov av en utvidgad omsorg om det gemensamma. Programmet är fristående från övernattningsdelen förutom Hypomnemata av Therese Ytter/Textival som ingår i övernattningen. För övrigt krävs ingen förbokning för att delta i programmets aktiviteter, vilka utgår från hotellet. 

PROGRAM
Therese Ytter/Textival, Hypomnemata - skrivteknik för utövande av själslig självomsorg
3/9 – 11/9
Katarzyna Kochańska, Eternal Rest
3/9 - 11/9
FIRMAN, Program För Medarbetaromsorg
3/9, 4/9
INDUSTRIN, Materialbiblioteket
3/9, 7/9, 8/9, 10/9
Sibiri, Variam - en trilogi under broar (sista delen) 
9/9, 10/9, 11/9

ÖVERNATTNING
I övernattningen ingår en enklare vegetarisk kvällsmåltid och lättare frukost skapad av Alldes Matkultur. Att övernatta på Hotell Adyton kostar ingenting. Bokning av sängplats är emellertid bindande. Varje gäst får vid övernattning ett eget rum med en egen ingång. Endast begränsat antal platser för övernattning. Klädsel efter väder och temperatur. Övernattning endast 3 – 9 september. Besöket präglas av stillhet. 

OM BYGGNADEN
Hotell Adyton huserar i en tältbaserad modul. Modulen består av ett sjöborreformat yttertält som skyddar från regn och vind. Innertälten vilka är sju till antalet, monteras upp inför övernattning och fungerar som en privat zon där gästen kan dra sig tillbaka för sömn/kontemplation. Modeskaparen och scenografen Majli af Ekenstam har designat sju separata signaturmönster på insidan av varje enskilt innertält. Modulen består uteslutande av återvinningsbara material. 

 

// VÄNLIGEN NOTERA; DETALJERAD INFORMATION OM PROGRAM & BOKNING KOMMER INOM KORT //