15 oktober –  5 november 2016

Elektroslöjd – Open source konst och slöjd är en utställning som presenterar konstverk , böcker , metoder , processer och experiment som skapats under ett årslångt program som finansieras av Vinnova. Sex medlemmar från olika verkstäder i Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg (KKV) har gått samman för att utveckla hybridmetoder för konstnärlig produktion, kombinerat sin hantverkskap med snabba tillverkningsmaskiner och digitala processer. Detta för att öppna upp nya möjligheter för arbete med material och resurser som finns tillgängliga över produktionsutrymmen i KKV.

Deltagare konstnären:

Mia Branzell
David Bramham
Anna Eggert
Gunnar Larsson
Linus Nilsson
Walter Ruth
Olle Essvik

English:

Elektroslöjd – Open-source art and craft is an exhibition presenting artworks, books, methods, processes and experiments created during a year-long program funded by Vinova, where six members from different workshops in KKV teamed up to develop hybrid methods for artistic production, combining their craft skills with rapid fabrication machines and digital processes to open up new possibilities for work with materials and resources available across production spaces of KKV.

Participanting artists:
Mia Branzell
David Bramham
Anna Eggert
Gunnar Larsson
Linus Nilsson
Walter Ruth
Olle Essvik

The exhibition include a durational performance by invited artist Olle Essvik, a workshop to DIY book binding, elektronic machine knitting, tours lead by the participating artists, talks and free workshops. Dates to be announced. kkvgbg.se/elektroslojd

Utställningen inkluderar ett långvarigt performance av den inbjudna konstnären Olle Essvik, DIY bokbindning, elektronik stickmaskin, visningar ledda av konstnärer, samtal och gratis workshop.

Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg (KKV) är en verkstad för yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare, designers och professionella konstutövare, och genom våra kurser är vi också den största vidareutbildaren av form- och bild-konstnärer i Västra Götalandsregionen.

instagram: @kkvgbg
facebook: facebook.com/kkvgbg

Elektroslojd är ett projekt finansieras av VINOVA som utvecklar hybridmetoderför konstproduktion från korsningen mellan händerna och maskiner och hantverk och konst. kkvgbg.se/elektroslojd