Kulturens plats i Älvstaden

Kulturens plats i Älvstaden 
- Frukostseminarium 10 mars kl 07:30-09:00 

Kultur spelar en viktig roll när vi bygger framtidens Göteborg. Hur kan Älvstaden ge plats för kreativitet, möten och upplevelser? Välkommen på seminarium om just detta tillsammans med tre spännande föreläsare! 

Lars Melin, konstnärlig ledare på kulturhuset Spira i Jönköping. Lars har arbetat med teater i stort sett hela sitt liv och har bland annat varit regissör på Backa Teater. Mer information: http://www.smot.se

Anna Bergman, konstnär och projektledare för Järnhallen och Hall of Fame på Ringön. Anna berättar om samarbetet mellan fastighetsägare, kommun och kulturarbetare som ligger bakom Järnhallen. 
Mer information: http://www.jarnhallen.se

Mathias Holmberg, projektkoordinator för sociala dimensioner i Älvstaden. Mathias har de senaste femton åren arbetat med platsspecifik kultur i offentliga rum. 
Mer information: www.alvstaden.se.