Vindskydd utan skydd
Textilkonst BA 2

I det här projektet arbetar jag med de som faller mellan stolarna, de utan skyddsnät. De som lider av kortsiktiga lösningar på strukturella problem. Jag vill skapa ett undermåligt och odugligt skydd.

Jag skall väva ett vindskydd utav plastpåserullar. De spänns upp till exempel mellan hus eller träd.