Jonas Bentzer, Ludvig Briland

"Life, ah, finds a way."

Jeff Goldblum in "Jurassic Park", 1993

Det översta marklagret består av organiskt material; död men inte helt nedbruten växt- och djurvävnad, exkrement, rester av förbrukade varor. 
Det utgör ett hem för mindre djur, svampar och växter och utöver det även en övre gräns. 
Ovanpå pågår liv; någon klipper till exempel gräset emellanåt medan de äter en chokladkaka ('Milky Way'). 

Vi intresserar oss för platser och stoffet som utgör dem, deras ämnesomsättningar. 
Ordningar bildas och vissa av dem upprätthålls, andra upplöses och omfördelas.
Det finns olika intressen i omlopp.
Viss mark är asdyr och annan svinbillig.