Maja Andersson

Genom performance undersöker och tänjer Maja Andersson olika förhållningssätt till sin egen kropp. Hon undersöker identitet och kvinnlighet, som hon tillskrivits och tagit på sig, medveten eller omedveten av regler vi präglas av.