Jag skapar och bearbetar ljud som sedan tar sig uttryck i film, performance, skulptur och installation. För mig existerar ljudkonst i gränslandet mellan musik och konst, ett ibland svårdefinierat område. Jag har studerat musik, cello och sång sedan jag var nio år gammal. Nu studerar jag på Dômen konstskola, Göteborg, som ger mig utrymme att jobba mer kreativt med de erfarenheter jag har från min musikbakgrund som jag använder i annan kontext, ljudkonst. 

Jag vill att betraktaren med hela kroppen ska uppleva mina ljud med många av kroppens sinnen. I flera av mina verk vill jag belysa en tystnad och förhållandet, spänningen mellan synen och hörseln, kunna påverka och ställa dem mot varandra.

Jag är ute efter att skildra gränsen mellan vad som är verkligt och overkligt. Vad som stämmer överens och förhållandet mellan det man hör och ser, hur betraktaren får undersöka ljudets ursprungskälla. Genom att förändra originalljudet, som stämmer överens med det man ser, och göra det större vill jag skapa en upplevelse av förskjutning i tid och rum. 

Något jag vill fortsätta med är att samarbeta med flera personer och ha en dialog genom improvisation. Att hålla på med performance är ett tillfälle att få befinna sig i nuet. Det jag gör påverkas av förhållandet mellan mig, rummet, tiden åskådaren och stunden. Det som sker nu kommer aldrig att hända igen och för mig är det viktigt att ständigt ha det i åtanke och bibehålla närvaron under hela mina performance.