Mikael  "Gouge"

Brand
Porträtt med utgångspunkt i de överlevande från branden 1998 på Backaplan, Hissingen.  Verket berör både ungas relation till eld och kampen efter för anhöriga och överlevande.

Gougeone.com
Instagram · @gougeone

/ Mikael Gouge 2016