Den 3 augusti samarbetar Järnhallen med Mini-Maria. I samarbete med fastighetsägare kommer konstnären "Code26" måla en vägg på Ringön för att synliggöra Mini-Maria i samband med en filmproduktion som syftar till att synliggöra Mini-Marias arbete.

Väggens adress: Ringögatan 11
Dag: 3 augusti
Konstnär: Code 26
Uppdrag: Mini - Maria

Mini-Maria finns till för att hjälpa ungdomar upp till 21 år som har frågor eller bekymmer rörande alkohol och droger. Mini-Maria ger också stöd till föräldrar. Mini-Maria drivs av Göteborgs Stad och sjukvården tillsammans och finns på fyra platser i Göteborg. 

För att göra Mini-Maria mera känt hos ungdomar produceras under sommaren 2015 en informationsfilm som ska lanseras på sociala medier under hösten 2015. Filmen görs i samarbete med ungdomar som har fått hjälp av Mini-Maria, med konstnären Code 26 samt med Järnhallen, Ringöns konsthall.