• Vill du veta mer hur konstnärer arbetar?

• Vill du pröva att improvisera på olika sätt?

• Lyssna på alla ljud som finns?

Under tio workshopar under våren kommer vi att besöka olika platser, träffa människor, improvisera musik, rörelser och drama. Du som deltar är med och fotar, filmar och lägger ut på nätet, och de som vill tecknar och målar, skriver eller skapar på andra sätt. 

Tonsätta staden! - utforskande processer är en serie med tio workshopar för dig som vill vara med och skapa olika konstnärliga verk som det sedan komponeras musik utifrån. Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett material som workshopledaren, tonsättaren Fredrik Hagstedt, kan komponera musik av – en sorts tonsättning av staden.

 Är du intresserad av att vara med i Tonsätta staden! - utforskande processer? Tala med din lärare på Kulturskolan eller med en fritidsledare och be denne kontakta workshopledaren Fredrik Hagstedt. Det går också bra att mejla till: fredrik@medvetenhetsverkstad.se. Workshoparna sker under vårten 2016, tisdagar kl 16–18.30, med start i slutet av februari. De hålls på olika platser, både utomhus och inomhus, men främst kommer vi att vara på Ringön strax norr om Backaplan. Inga förkunskaper krävs, och aktiviteterna är gratis.

Övriga frågor: Barbara Ekström, Kultur och Fritid Lundby
Mobil: 0722-24 11 71
barbara.ekstrom@lundby.goteborg.se