Artist Residence

Järnhallen Recidence är ett ateljéprogram främst för internationellt verksamma konstnärer, kuratorer och arkitekter som är intresserade av att arbeta kontext- och platsspecifikt.

Järnhallen undersöker nya former för konst i det offentliga rummet och stödjer projekt som är svåra att genomföra utan en längre tids vistelse. Vi vill skapa goda förutsättningar för konstnärlig frihet och utveckla den lokala delaktigheten. Varje år bjuder vi in till Hall of Fame – en årlig festival av offentlig konst på Ringön med konst, händelser och samtal.

Göteborgs kommun har antagit enprocentsregeln där konstnärer kan erbjudas offentliga gestaltningsuppdrag inom gata, park och vatten. Inom ramen för Residence Järnhallen kan konstnären komma in redan på ett idé- och planeringsstadium av exploateringsprocessen.

Residence Järnhallen är en plats där olika kunskaper och olika erfarenheter kan mötas och utvecklas, i gränslandet mellan konstnärligt arbete, pedagogiskt arbete, samhällsbyggnad och forskning.

Vistelsens längd varierar mellan en och två månader. Beroende av hur ett projekt utvecklas är det också möjligt att återkomma för en uppföljande vistelse.