2 juli 2018

Järnhallen flyttar

I december 2014 grundade jag Järnhallen, Ringöns Konsthall. Min vision var att skapa en ny slags konsthall – en mötesplats – där inte bara konst och kultur utan även näringsliv och andra delar av samhället kunde vara delaktiga i innehållet. För mig handlar detta inte om sponsring eller om att Konsten behöver fler finansiärer. Det handlar om att arbeta tvärdisciplinärt och gränslöst. Att våga gå utanför sin ”comfort-zon” för att skapa något nytt.

Min vision har varit – och är – att låta konsten vara en katalysator till nya tankar, nya sätt att producera. Jag vill att Järnhallen skall vara en plats där man kan se kunskap hos andra och få lust att ta del av den. Syftet kan vara att driva på en utveckling eller låta en oväntad process ta fart. Jag har velat utveckla en ny cirkulär affärsmodell för en konsthall, där fler människor ifrån olika bakgrunder är delaktiga och att fler får tillgång till konsten.

Sedan starten 2014 har jag haft väldigt många samtal både med människor ifrån konst- och kulturvärlden (där jag kommer ifrån) och näringslivet. I båda världar finns en vilja att mötas, att använda varandras kunskaper, byta varor, återbruka, utveckla nya produkter och mötas i ett kreativt sammanhang. Det är här jag har sett att Järnhallen kan komma in:  Att utgöra en stor puttrande kreativ cirkulär kittel för oss att röra runt i, där målet på sikt är att ändra konsumtionsmönster, förnya affärsmodeller och i förlängningen förändra ett samhälle.

Visionen jag hade 2014 var ett skelett, som med tiden fått allt mer muskler. Jag har under de senaste åren gjort två förstudier för Järnhallens räkning. Den första syftade till att undersöka om Ringön kan bli en test-arena för Cirkulär ekonomi. Den andra undersökte hur Järnhallen som en framtida Konsthall skulle kunna se ut. Båda projekten bottnar i tanken om cirkulära affärsmodeller och produktioner.

Tyvärr har det nu hänt saker som tillfälligt kastat grus i maskineriet. I december 2017 inledde Järnhallen, Ringöns konsthall ett samarbete med ICIA (Institute for Contemporary Ideas and Art). Jag hade stora förhoppningar om samarbetet, men det blev inte alls som jag hade hoppats. Under våren har det framkommit att ICIA och ägaren av fastigheten på Järnmalmsgatan 5 på Ringön, där Järnhallen har haft sin verksamhet sedan 2014, vill ta över konsthallen och driva den själva. Därmed finns det inte längre någon plats för mig och Järnhallen i lokalen. Från och med den 2 juli finns inte längre Järnhallen på Järnmalmsgatan 5 på Ringön.

Jag tycker det här är väldigt tråkigt, men det som har hänt innebär inte slutet för Järnhallen. I november kommer jag att ta ett omtag, framförallt inom projektet Cirkulära Produktioner på Ringön, som handlar om att utveckla cirkulära affärsmodeller, produktioner och metoder på Ringön.

Tillsvidare har jag ny ateljé på Kolgruvegatan, om någon skulle vilja komma förbi och ta en fika!
Nu kommer jag kanske till och med ha tid till det :-)

Jag önskar er den bästa sommar!

Anna Bergman
Grundare och verksamhetsansvarig för Järnhallen, Ringöns Konsthall