19 augusti - 3 september 2016 kommer Järnmalmsgatan på Ringön i Göteborg återigen transformeras till en plats för konstnärligt skapande.

Järnmalmsgatan blir föremål för observation och ett undersökande som gestaltas och visas på plats. Mural, graffiti, objekt, foto, film och performence kommer att verka tillsammans på järnmalmsgatan och i Järnhallen.

”Hall of fame – art laboration festival” är ett samarbete mellan Järnhallen, fastighetskontoret och privata fastighetsägare utmed Järnmalmsgatan. Idén till festivalen kommer av ett arbete som initierats av fastighetskontoret med anledning av att Ringön är ett delområde inom Vision Älvstaden.

Sedan hösten 2012 har representanter från staden och fastighetsägare från Ringön regelbundet träffats för att diskutera och sätta upp en utvecklingsstrategi för Ringön på både kort och lång sikt. Vision Älvstaden pekar på att Ringön är en resurs i staden med den mångfald av verksamheter och uttryck som finns i området. Här finns potential att möjliggöra en mer successiv utveckling och utifrån lokala initiativ, liksom möjligheterna att skapa förutsättningar för ett näringsliv med både spets och bredd.

Att anordna en konstfestival är ett sätt att aktivera Ringön och då framförallt Järnmalmsgatan, för fler än de som är verksamma i området idag. Järnmalmsgatans närhet till älven med de små hamnbassängerna som möter gatan är en resurs för både området och staden som helhet och en plats som fler borde få tillgång till.

I samarbete med · Bergman&Höök Byggnads AB · Cleas Petterssons Åkeri AB · Eklandia Fastighets AB · Göteborg Stad Fastighetskontoret
Lundby Plåt · Ringö Brygga · Ringökajen Fastigheter · Ringöns Fastighetsägarförening · Saltet på Ringön · Stavdal · Visionsgruppen