Järnhallen är under konstruktion och uppbyggnad  –  kanske är det så det alltid kommer att vara, under konstruktion. Vi är en del av en helhet som hela tiden rör på sig. Ringön är i förändring och det förändringsbehovet får nu ett hem där konsten blir en katalysator och ett aktivt reflekterande.

I en tid med många utmaningar; klimatet, välfärdssamhällets förnyelse, globalisering och migration är vårt behov av utveckling, kunskap och att vara delaktig kanske större än någonsin. Järnhallen blir ett centrum där konsten på ett aktivt sätt inspirerar till att reflektera över våra roller i samhället samt att sätta in Ringön i en kontext. Hur vi väljer att positionera oss i förhållande till vår omvärld men även till våra medmänniskor. 

Konsten blir ett redskap som öppnar upp till samtal, utveckling och rörelse. Visionen är att inspirera och erbjuda människor att ta del av den processen genom att visa konst, erbjuda konstnärer arkitekter och forskare ateljéprogram för långsiktiga och gränsöverskridande samarbeten. Anordna seminarier och tematiska träffar, att Järnhallen blir en gemensam mötespunkt för skapande och processrelaterat arbete.

Anna Bergman
Initiativtagare och ordförande i styrelsen Järnhallen