Onoffrio Chillemi

"In recent years I have been creating works that I group together under the name/title “Indefinite Architecture”. These are paintings, drawings and objects. Sometimes stark other times delicate I like to think that these creations are born from a playful investigation and at the same time the need to create an imaginary world of forms where known and unknown contaminate each other. In this world lines, colour and geometrical shapes fuse together, is it square or is it round?

Is it up or is it down? But like in a real world you can feel at ease or lost.
The piece that I will create in Järnhallen follows the same concept." 

"Under de senaste åren har jag skapat en serie av verk som jag har namngett  "Indefinite Architecture". Dessa består av blandade material som målningar, teckningar och objekt. Ibland hårda andra gånger delikata; verken är födda från lekfull utforskning men samtidigt från behovet av att skapa en fantasivärld där kända och okända fomer förenas och blandas ihop med varandra. Linjer, färger och geometriska former smälter samman, är det en kvadrat eller är den rund? Är det upp eller ner? Men liksom i verkliga livet kan man känna sig trygg eller bortkommen.

Verket för Järnhallen följer samma concept."