Hall of Fame - Open Call

2 - 23 maj 2015 kommer Järnmalmsgatan på Ringön i Göteborg transformeras till en plats för Art laboration.

Platsen blir föremål för observation och ett undersökande som gestaltas och visas på plats. Mural, grafiti och platsspecifika verk kommer att verka tillsammans med Artist Recidence-konstnärer i det offentliga rummet på järnmalmsgatan och i Järnhallen. Festivalen är ett samarbete mellan Ringöns fastighetsägarförening och Göteborgs Stad.

Informationskväll om festivalen och ansökan för konstnärer:
Måndagen den 12 januari
Klockan 18.30 - 19.30

Sista dag för anmälan:
15 mars 2015

Välkomna!