Patrik Qvist

Asylrätt. Klimat. Miljö. Kalhygge och kalkbrott, politik och jämställdhetsetik. Det privata planet och det offentliga rummet. När orden stockar sig i halsen. När rösten hårdnar och tonläget skärps; när transparensen grumlas till förmån för tillväxten, när värdegrunden rämnar och det ofattbara blir vardagligt-

Jag är en motvillig aktivist. Jag kan inte sluta bry mig. Jag känner mig främmande för den versionen av verklighet som smyger sig på. Jag vill freda zoner. Jag avböjer vänligen men bestämt ett fortsatt deltagande i den rådande ordningen. Jag vill ha mer. Nu.

Patrik Qvist är konstnär och bor i Stockholm. De senaste åren har han varit engagerad i nätverket The Dark Mountain Project, arbetat med installationer i offentliga rum och visar just nu två av sina videoverk på en ö i Stockholms skärgård.