Ingela Envall och Petra Johansson

Ingela Envall är frilans inom film och tv och arbetar framförallt som location scout. Hon har de senaste åren scoutat för tv-serien Bron II och III samt flera filmer och stillbildsprojekt. Platsens betydelse i kombination med den rörliga bilden har alltid intresserat henne, vilket bland annat lett till uppdrag som producent för Fixa rummet på SVT och start av en filminkubator i Ystad, FINK.

Petra Johansson har under många år arbetat med den rörliga bilden som utgångspunkt som filmare, intendent och curator. Hon har arbetat för konstinstitutioner som Nordiska Akvarellmuseet och Borås Konstmuseum samt återkommande curaterat videokonstprogram för Göteborgs Internationella Film Festival. Sedan 2011 har hon en magisterexamen som curator inom film och video vid Filmhögskolan/Akademi Valand i Göteborg.

Genom åren har de samarbetat i olika filmprojekt där platsen alltid spelat en avgörande roll.

För 13 år sedan spenderade vi två veckor på Ringön och samlade in ett omfattande material. Nyfiket och kanske lite exotiserande tittade vi på platsen och de människor som fanns där.

Det blev en 20 minuter lång film om Ringön som plats och några av människorna som arbetade där. Den visades i SVT den 30 december 2002. Tittarsiffrorna var överraskande höga, mer än 700 000 såg programmet. En gång visades det och sedan aldrig mer. Som ett landartprojekt försvann det i samma sekund som det gick ut i etern.  Sedan har det legat arkiverat.

Found footage/upphittad film är en filmteknik som går ut på att använda tidigare existerade material för att skapa ett nytt verk. Vi ser detta materialet som återupphittad film/refound footage och tilltalas av tanken att visa allt som finns kvar.

Om vi redovisar allt, får vi då en bättre bild av situationen?