19 augusti - 3 september 2016 kommer Järnmalmsgatan på Ringön i Göteborg återigen transformeras till en plats för konstnärligt skapande.

 

PROGRAM VERNISSAGE
Löragen den 3 september
ÖPPET · 11.00 - 18.00

14.00 · Maja Andersson. Performence, "De Neutrala".
Ett performance som kan bära undertexten, så länge inte vi berörs.

15.30 · Bobby Stankovic kommer kort tala om hur anhöriga/ överlevare blivit påverkade och hur man tampats genomlivet efter ett trauma som diskotek-branden på Backaplan. Bobby är inbjuden som talare som en del av verket Brand skapat av Mikael ”Gouge”.


KONSTNÄRER

Carolina Falkholt
Daniel Wilhelmsson ”Dano”
Emma Torneus
Jonas Benzer
Klas Eriksson
Ludvig Briland
Maja Andersson
Mark Andersson
Mikael ”Gouge”
Onofrio Chillemi
Patrik Qvist
Pärra Andreasson ”Ruskig”
Walter Ruth

Järnmalmsgatan blir föremål för observation och ett undersökande som gestaltas och visas på plats. Mural, graffiti, objekt, foto, film och performence kommer att verka tillsammans på järnmalmsgatan och i Järnhallen.

”Hall of fame – art laboration festival” är ett samarbete mellan Järnhallen, fastighetskontoret och privata fastighetsägare utmed Järnmalmsgatan. Idén till festivalen kommer av ett arbete som initierats av fastighetskontoret med anledning av att Ringön är ett delområde inom Vision Älvstaden.


Sedan hösten 2012 har representanter från staden och fastighetsägare från Ringön regelbundet träffats för att diskutera och sätta upp en utvecklingsstrategi för Ringön på både kort och lång sikt. Vision Älvstaden pekar på att Ringön är en resurs i staden med den mångfald av verksamheter och uttryck som finns i området. Här finns potential att möjliggöra en mer successiv utveckling och utifrån lokala initiativ, liksom möjligheterna att skapa förutsättningar för ett näringsliv med både spets och bredd.

HOF_2016_GP.jpg

Att anordna en konstfestival är ett sätt att aktivera Ringön och då framförallt Järnmalmsgatan, för fler än de som är verksamma i området idag. Järnmalmsgatans närhet till älven med de små hamnbassängerna som möter gatan är en resurs för både området och staden som helhet och en plats som fler borde få tillgång till.

Utställningen pågår t.o.m söndagen den 11 september


ÖPPET 3 - 11 SEPTEMBER
Tisdag - fredag · 12.00 - 18.00
ördag - söndag · 11.00 - 16.00

I samarbete med:
Cleas Petterssons Åkeri AB · Eklandia Fastighets AB · Göteborg Stad Fastighetskontoret · Lundby Plåt · Ringö Brygga · Ringökajen Fastigheter Ringöns Fastighetsägarförening · Saltet på Ringön · Stavdal Visionsgruppen