Utbildning
·  1960-tal: Hovedskous Målarskola, & Konstindustriskolan (nuv HDK)

·  1970-90-tal: Forskarutbildning i arbetsvetenskap och miljödesign, samt utbildning i Forumteater & andra interaktiva metoder

·  2000-tal-pågående: KKV-Göteborg: kurser i samtliga verkstadens olika tekniker; HDK & Akademin Valand: fristående kurser inom olika konstnärliga ämnesområden.

Verksamhet
·  Skulptör, Målare & Grafiker, Arkitekt, Scenograf, Scenkonstruktör, Hantverkare, Redaktör, Interaktionsledare, Designer, Arbetsmiljöforskare, Pedagog, Curator, Miljöprojektledare, Producent, Organisatör, mm

 ”Tidsvågor” – Luftskulptur över forsen i Mölndals Kvarnby

”Tidsvågor” – Luftskulptur över forsen i Mölndals Kvarnby

Det kanske kan se ut som om jag haft svårt att bestämma mig för vad jag skulle syssla med i livet men allting hänger ihop. Skaparprocessen är i grunden densamma och de olika verksamheterna befruktar varandra. I symbios med övrig verksamhet har jag hela tiden arbetat med olika konstprojekt både som skapande och som organisatör. När jag efter 32 års exil återvände 2006 till Göteborg varvar jag nu konstnärligt arbete med studier och med att som ordförande leda verksamheten på KKV.

Ur erfarenheterna från mina olika yrken och från många platser på jorden hämtar jag användbara verktyg för skapande i min konstnärliga verksamhet. Som konstnär arbetar jag med bildspråkets unika nöjlighet att mångtydigt kommunicera idéer där orden ensamma kan låsa mottagaren vid en fix tolkning. Men hantverkskunnandet är viktigt eftersom det är i bearbetningen av materialet som idéerna börjar leva. Ett angeläget koncept kräver en angelägen gestaltning.

Mitt engagemang för konstens plats i samhället och kulturskaparnas villkor låter jag nu komma till uttryck i det skulpturala objekt som jag inom Hall of Fame bygger på Ringön.