I motsats till de sköna konsterna som dock inte ligger alltför långt bort och som med tiden har vävts samman i viss mån, är det även värt att nämna de fria konsterna. Vad räknas hit och vad betyder uttrycket? Fria konster kan benämnas som utbildning och studier och begreppet myntades först i antikens Grekland. Det var på skolorna och universiteten som man först började prata om dessa fria konster. Anledningen till att man kallar dem fria, är att varje fri man hade rätt att ta tillvara på sin kunskap och bidra med sin talang i samhället – i motsats till slavar och personer som var tvungna att arbeta bara för att klara brödfödan. Det engelska begreppet är liberal arts. De fria konsterna går att studera på många ställen i världen, i Sverige till exempel vid Uppsala universitet och i Göteborg. Liberal Arts är annars vanligt i USA. På svenska skulle man kunna översätta det som humaniora eller humanistiska utbildningar.

Resonemang och kommunikation

De fria konsterna ligger till grund för att utveckla olika förmågor, däribland förmåga att resonera och kommunicera med andra och på olika sätt. Här är även det kritiska tänkandet och förmåga till argumentation viktig. Inom liberal arts är det inte bara utbildningen och inlärning av kunskap som är viktig – det är vad du gör med informationen och hur du utvecklas som människa som är poängen. Ämnen som du läser när du pluggar ett program med fria konster kan vara:

  • Filosofi
  • Idéhistoria
  • Retorik
  • Litteraturvetenskap
  • Samhällsvetenskap

Några av de nyare ämnena som du kan ta del av är biologi och vidare ekologi som har kommit att bli en väldigt viktig del av hela vårt samhälle.