När man hör ordet konst tänker man onekligen på tavlor och skulpturer, men begreppet innefattar mycket mer än så. Man brukar huvudsakligen tala om några specifika konstarter som senare kan grenas ut var och en för sig som underkategori. Dock finns det en rad andra. Dessutom är det viktigt att påtala att nyare konstformer har rotat sig, inte minst de digitala och de som ingår i media.

Bildkonst

Inom bildkonst kan man dela upp hela kategorin i en rad olika genrer såsom måleri, fotografi och grafik med mera. Här räknas allt som finns på bild och som sedan kan hängas upp på en vägg eller tak, golv och murar runt om i städerna. De flesta varianter av den här typen av konst är tvådimensionella, det vill säga görs på någon form av plan yta som en målarduk, fotopapper eller träpanel. Det kan naturligtvis förekomma någon form av textur på ytan men överlag är det relativt platt.

Arkitektur

Arkitektur är en av konstarterna och innebär byggnadskonst, det vill säga att göra sina idéer till en byggnad av något slag. Ofta är arkitektur starkt präglad av andra konstformer: Exempelvis började man bygga kubistiska byggnader när kubismen blev stor inom bildkonsten. Arkitektur innebär inte bara själva byggnaden utan hela processen bakom från tanke till design och ritningar till färdigställande. Under de sekler och årtusenden som gått har arkitekturen spelat en enorm roll. Många gånger har de även en slags symbolik och kulturvärde vilket gör att vissa byggnader är kulturmärkta och har inte rätt att rivas. Till dessa kan även gamla tempelruiner och gamla städer i utgrävningar räknas.

Fotografi

Fotografi är en viktig konstform och är relativt ny eftersom fotografiet och kameran inte uppfanns förrän under 1800-talet. Fotografering innebär att man med en kamera och ljusexponering på ett anpassat material, skapar en bild av ett visst moment. Man fångar således en bit av verkligheten på ett fotografi. Idag finns många bildprogram att använda i datorn så att man med manipulering av olika slag kan åstadkomma bilder som är relativt olika den ursprungliga bilden. Man kan till exempel lägga på filter så att färgerna blir olika eller lägga in flera bilder i en och på så vis skapa surrealistiska kontraster. Med dagens teknik kan man många gånger skapa fotografier som ser ut som måleri när de i själva verket är tagna foton.

Litteratur

En av konstformerna är litteratur som består av skrivna verk såsom dikter, deckare och prosa. Alla skrivna verk är en konst som framställs och som börjar som en idé inne i huvudet. Dock kan vissa vilja gå längre och formulera snävare beskrivningar av begreppet.

Musik

Den musikaliska konstformen är viktig för världen. Alla element som skapar musik är viktigt varav ljudet är det huvudsakliga. Att plita ner noter som lyfter fram en melodi är alltså huvudkonceptet inom denna konstart.

Skulptur

Konst i form av former och installationer ingår i konstarten skulptur. Vilket material som används spelar ingen roll och det är även värt att nämna att man både talar om tvådimensionell och tredimensionell skulptur.