Inom nöjesindustrin är frågan om dataspel kan räknas som en konstform ett omdiskuterat ämne. Eftersom dataspel kan innehålla konstnärliga och kreativa element:https://en.wikipedia.org/wiki/Video_games_as_an_art_form liknar det på många sätt en konstform. Juridiskt sett skyddas dataspel av upphovsrätten och i USA har högsta domstolen fastslagit att kreativt utformade dataspel har rättsligt skydd. Är därför dataspel en slags konstform på samma sätt som en målning?

Dataspel som konstform: en kontroversiell fråga

Frågan huruvida dataspel är konstverk eller inte är kontroversiell. Kanske är själva frågan svår eftersom dataspel är ett relativt nytt inslag medan traditionell konst existerat i tusentals år. Samtidigt inkluderar dataspel en kombination av konstnärliga uttryck som illustration, musik, röster från skådespelare, och skulpterade objekt i form av 3D modellering.

Den berömde filmkritikern Roger Ebert har varit en av de mest hårdaste kritikerna mot att klassa dataspel som konstform. Han gick bort 2013 och har lämnat efter sig en otvetydig artikel med titeln ”Videospel kan aldrig vara konst”. Hans poäng är att ingen någonsin kunnat nämna ett dataspel värt att jämföra med historiens stora filmskapare, poeter och romanförfattare. Det ligger sanning i det här eftersom vi finner det fullt naturligt att köpa stilrena ramar till målningar och fotografier vi värdesätter, inte till bilder på dataspel. Alla dataspel förtjänar därmed inte att upphöjas till konstverk. Dock invänder förespråkare av dataspel med att säga att många målningar och gamla böcker inte heller alltid är så bra.

Konstens möjligheter i dataspel

Oavsett om dataspel kan klassas som konst eller inte förblir dataspel ett ställe där traditionella konstformer förenas. Tack vare dataspelens interaktiva element i form av bild och ljud kan dataspel uttrycka oändligt många saker. Till skillnad mot traditionella konstformer är spelaren inte bara en ”observatör” utan en aktiv aktör som deltar i uppkomsten av formen. Det gör dataspel unika eftersom de tillåter spelaren vara mer än en passiv beundrare.