Dans är en konstform som visserligen inte hör till de allra vanligaste, men som spelar en viktig roll inom både konst och framför allt välmående. Dans har vidare kommit att få stor uppmärksamhet eftersom man kan få terapi i form av dans. Man kommunicerar med sin kropp och det kan hjälpa människor som kanske bär på svåra trauman men inte kan uttrycka sig med hjälp av ord.

Dansen har en annan stor fördel, eftersom den även ger dig motion och främjar din balans och kondition. Det är med andra ord ett sätt att uttrycka sig samtidigt som man tränar. I dansuppvisningar i grupp är det vanligt med en koreograf som sätter upp hela dansnumret. Hela dansnumret kan berätta en historia eller förmedla känslor som både får betraktaren och dansaren själv att känna sig mer involverad. Inom dans kan man även hedra ett helt folk såsom folkdans där traditioner och passande kläder framhäver en viss folkgrupp. Dansen ger på detta sätt en känsla av samhörighet och kan sammanföra en stor grupp människor som upplever tillhörighet. Därför bidrar denna typ av konstform med så mycket mer än bara skönhet och uttrycksförmåga.