Som konstnär kan marknadsföring och olika saker som gör att du ökar chanserna att sälja din konst kännas som något du önskar att du slapp syssla med. Men det behöver inte vara så komplicerat, med en genomtänkt branding kan din verksamhet i Stockholm hitta fram till intresserade människor på ett helt nytt sätt.

Vad är egentligen branding?

Branding handlar om varumärkesbyggande, begreppet kommer från engelskans ”brand”. Det går att tänka på ett konstnärskap som ett varumärke, även om det är i en annorlunda form än traditionella varumärken. Vet ingen vem du som konstnär är kommer du ha betydligt svårare att få kunder. Att använda branding Stockholm handlar om att få ditt varumärke – alltså ditt konstnärskap – att förknippas med vissa värden. Målet är att din målgrupp ska känna att varumärket är något som tilltalar dem. Branding kan vara en del av en traditionell marknadsföring för din verksamhet i Stockholm, men när det handlar om branding är det minst lika viktigt att skapa positiva upplevelser för kunderna. Just när det handlar om konstmarknaden är det ju något som ligger nära till hands eftersom konst är något som ska upplevas.

Konstmarknaden idag

Samtidigt som konst är en uttrycksform och något personligt och kreativt är det en marknad som kan dra till sig stora investeringar. Konstmarknaden befinner sig i en tid av förändring idag. Pandemin gjorde att fler ville investera i just konst, framför allt då i traditionella former av konst. Samtidigt har NFT-konsten kommit och börjat säljas, och det är en del av marknaden som står för något helt annat, något nytt och digitalt som ingen egentligen vet var det kommer leda.

Var vill du finnas på konstmarknaden?

När du ska arbeta med branding för ditt konstnärskap i Stockholm behöver du tänka på var du vill befinna dig på konstmarknaden. Vill du vara en pionjär för NFT-konst, handlar ditt konstnärskap om att skapa uppmärksammade installationer, eller vill du slå dig fram med mer traditionell konst? Vilket är ditt budskap och vilka människor är det du vill nå? Att du vill nå någon som väljer att investera i just din konst är en för diffus målgrupp, istället behöver du forma en inre bild av vad det är för en person. Vad tycker han eller hon är viktigt, vad kan tala till henne eller honom? På vilket sätt passar din konst för just de här personerna? Har du en tydlig bild av det har du inte bara en utgångspunkt för din branding utan också rätt mycket att utgå från när du ska skapa arenor för din konst i Stockholm. Vissa personer vill ju ha det spektakulära, andra en lugn vernissage. I vilken riktning ska du ta din branding och det varumärke ditt konstnärskap är?