Konst är ett kreativt sätt att uttrycka ett skapande med olika former och metoder, material, målningar eller digitala konstinstallationer. Konsten är viktig inom kulturen och främjar skaparkraften hos många individer. Genom konsten kan man uttrycka känslor och budskap eller förmedla en historia.

Former och metoder inom konst

Gemensamt för alla former av konst, är att man i skapandet når ut till andra genom ett budskap. Skapar man konst själv, finns det oändliga variationer och sätt att uttrycka sin konst. Inom skulpturskapande leker man med former och material för att skapa en effekt som påverkar betraktaren. Bildkonst är något som vi använder oss mycket av i modern tid och man kan använda både målningar eller foto inom bildkonst. Många hemsidor på internet har idag fina vackra posters som man kan pryda sina väggar med. Vill man finna snygga posters med stor variation, ska man besöka Posterton.se som har ett enormt utbud av posters att välja på! Skulpturer kan vara både konkreta och abstrakta. Förr, ända tillbaka till det antika Egypten, skapade man statyer föreställande faraoner, gudar och betydelsefulla religiösa symboliska skulpturer. Även om man på den tiden hade i syfte att använda skulpturer för att endast avbilda personer eller gudar, var det ändå ett sätt att skapa och vara kreativ. Konst har i alla tider varit en form av kulturyttring och används även inom arkitektur. I vår moderna tid ser vi många unika byggnader där man har använt sig av kreativt och konstnärligt tänkande i skapandeprocessen.

Känd konst inom måleri

De mest kända konstverken i världen har satt sin prägel på omvärlden och skapat ett tidlöst intresse hos åskådarna. Bland dessa konstverk ser vi Mona Lisa och Nattvarden av Leonardo da Vinci, Skriet av Edvard Munch, Stjärnenatt av Vincent van Gogh, Adams skapelse av Michelangelo och många fler. Den dåtida konsten var mer konkret och föreställande personer och platser, men konstnären Vincent van Gogh, med sina surrealistiska konstverk, skapade med en kreativ kombination av både konkreta och abstrakta motiv. Konst från förr har ofta mycket högt värde och ett av världens dyraste konstverk såldes på auktion i november 2017 för hissnande 450,3 miljoner dollar! Konstverket var Leonardo da Vincis Salvator Mundi som föreställer världens frälsare Jesus.

Modern konst eller modernism, är ett begrepp och sätt att uttrycka sig som föddes runt slutet av 1800-talet. Modernismen tillät konsten att vara mer abstrakt med starka färger och blev en kulturell rörelse inom västerländsk kultur. Idag kan vi se mycket konst i modern anda i många av Stockholms tunnelbanestationer. Ett tydligt och bra exempel på detta är Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholm. Med teknikens hjälp kan man idag även skapa så kallad levande konst med digitala rörliga bilder. Konst handlar om att beröra och väcka tankar hos åskådaren och är en del av en kreativ, oändlig skaparprocess.