För svenska folket är August Strindberg främst känd som misogyn författare, men vad många nu också vet om är att han var en strävande konstnär även om det var de skrivna verken som han fick mest uppmärksamhet för. Strindberg levde mellan 1849-1912 och provade både på författarskapet, dramaturgi och bildkonst. Dock var han även intresserad av politik och andra ämnen som naturvetenskap med mera.

Han verkade främst i Stockholm men åkte ner till Frankrike en tid för att öva upp sitt konstnärskap. Från början ansågs han inte besitta den konstnärliga talang som krävdes vid den tiden, men idag ropas hans verk ut till miljonbelopp och går för dessa summor också. Det har till och med hänt att privatpersoner har rensat saker på sin vind och hittat gamla tavlor gjorda av Strindberg som de bara köpt i någon kuriosa-butik vid någon lantgård någonstans i Sverige. Du kan själv ana hur förvånade de blev när dessa verk visade sig vara gjorda av vår egen cyniske författarfader.

Många av Strindbergs tavlor var väldigt vilda, osammanhängande och visade hans heta temperament snarare än ett stilleben eller ett lugnare motiv. Man kan lätt tala om en otyglad konstnär som inte ville studera konst, utan leva den.