Film är ännu en konstform som är förhållandevis ny. Den uppkom i ungefär samma veva som fotografi och idag är den en av de viktigaste. Att uttrycka sig med film är dessutom gynnsamt för många då filmen kan nå ut till en enormt stor målgrupp och på så sätt ta emot mycket feedback. Istället för fotografi som bara återger en stillbild, ger filmen rörliga bilder i följd och kan på så vis berätta en historia. Dock kan filmen även bestå av en massa teckningar och illustrationer, så kallad tecknad film. Så kallade animationer har blivit vanliga på senare tid i och med den digitala frammarschen och nya verktyg.

Inom film brukar man ofta ha med ett helt team som ger sin synvinkel och kommer med sin expertis. Man talar om producenter, klippare, kameramän och inte minst ledaren i fråga – regissören. Om det gäller en spelfilm förekommer naturligtvis skådespelarna som ska tolka manuset och bidra med känsla och inlevelse till hela historien. Inom film kan man lista dokumentärfilmer, animerade filmer, tecknat, stumfilm, spelfilm och dockfilm med mera. Med tiden har tekniken inom filmskapande tagit ett rejält kliv framåt vilket har bidragit till en rad spännande effekter.