Den moderna konsten börjar under 1900-talet och sprider sig ända in i nutid, på 2020-talet. Inom begreppet modern konst kan man avsläsa flera stilar som är utmärkande var och en för sig. Ibland smälter de samman i varandra, ibland går de klart och tydligt sin egen väg.

Modernism

Inom den moderna konsten kan man räkna modernismen. Från början är det en kulturell rörelse som har sitt ursprung i de stora förändringarna som ägde rum i sekelskiftet 1800/1900. Just då var det mycket tal om självmedvetenhet och den egna upplevelsen. Uppror och avvikelser från normerna i samhället spelade en stor roll. Inom modernismen gäller både konst, arkitektur, musik och litteratur. Just när det gäller konsten kan vi lista några typiska konstnärer som utmärkt sig för den tiden:

  • Matisse
  • Picasso
  • Grünewald

Abstrakt konst

Den abstrakta konsten är konst som man inte kan se vad den föreställer. Dock kan verken vara fantastiskt vackra, fulla med färgklickar eller helt enkelt bara en vanlig vit tavla med en prick i mitten. Abstrakt konst kan vara väldigt konceptuell och knepig men å andra sidan mycket tilltalande för betraktaren. Man talar ofta om nonfigurativ konst där man egentligen inte försöker gestalta något verkligt föremål eller en levande person. Konstnärer som Mondrian och Jackson Pollock är typiska konstnärer som har slagit rot i den abstrakta konsten.

Konsten att analysera abstrakt konst är en konstform i sig och ibland är det ett omöjligt uppdrag eftersom konstnären faktiskt bara har målat och lekt runt med färg utan att vilja ge betraktaren något som helst budskap. Det abstrakta finns både inom bildkonst och skulptur men även fotografi som man har manipulerat.

Pop art

Under 50-talets Storbritannien och vidare in på 60-talet uppstod pop art vars frontfigur nog kan kännetecknas som Andy Warhol. Pop art är en konststil som bygger på att ta saker och ting från populärkulturen och den stora massan och göra något vanligt och trist till konst. Vem kommer till exempel inte ihåg Andy Warhols konservburkar i många skepnader och färger som blev till en riktigt snygg tavla, eller Marilyn Monroes ansikte i neonljus. Konsumtionsvaror och vanliga människor blev något utöver det vanliga i den poppiga konsten.

Modern konst på Moderna Muséet

Om du vill ta en hel eftermiddag och gå och titta på modern konst i sitt esse, kan en tur till Moderna Muséet i Stockholm göra susen. Här har man samlat konstnärer som Kandinsky, Matisse och Mondrian samt även gjort intressanta installationer. Det är inte alla som uppskattar modern konst och i vissa fall kan den både vara svår att förstå och rent av ful att titta på. Dock är konst alltid en fråga om tycke och smak så ett tips är att lära dig mer om moderna konstnärer, kanske även kolla in några som ännu inte blivit berömda.