Posted on

Är dataspel en ny konstform?

Inom nöjesindustrin är frågan om dataspel kan räknas som en konstform ett omdiskuterat ämne. Eftersom dataspel kan innehålla konstnärliga och kreativa element:https://en.wikipedia.org/wiki/Video_games_as_an_art_form liknar det på…

Posted on

Dans

Dans är en konstform som visserligen inte hör till de allra vanligaste, men som spelar en viktig roll inom både konst och framför allt välmående. Dans

Posted on

Skissa och rita

Att skapa med hjälp av pennor eller kritor kallas för att rita, till skillnad från målning som sker med penslar och målarfärger. Inom ritandet finns…